Ankara Çekişmeli Boşanma

Çekişmeli boşanma davaları, daha karmaşık bir süreçtir. Bu süreçte davası hukuki bir sebebe dayanarak davasını açmıştır ve bu sebebin ispatı gerekir. Diğer yandan hukuki prosedürler de çekişmeli boşanmalarda daha komplike olmaktadır. Kendisine açılmış bir boşanma davasında bireyler kendi savları üzerinden davayı yürütmek adına karşı dava açabilmektedir. Böylesi bir durumda her iki taraf da kendi nedenleri üzerinden davayı yürütüler. Hakim iki tarafında boşanma nedeninin ispatı için tanık dinleme ve delilleri inceleme işlemi yürütür. Burada tanıklara olayların gelişme şeklini, eşlerin tutum ve davranışlarını soracaktır. Hakimin bu tür soruları sormasındaki amaç boşanma için yeterli bir neden olup olmadığının anlaşılması kadar, eşlerin boşanma davasında kusur oranlarının da belirlenmesidir.

Boşanma davasında hakim ne sorar diye merak eden kişiler, burada uzman bir boşanma avukatı ile dava sürecini yürütmeleri durumunda avukat, sürecin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması adına gerekli bilgiyi ayrıntılı bir şekilde sunacaktır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir