Ankara Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı boşanma davaları tarafların boşanma yönünde ortak irade sergiledikleri dava türüdür. Burada hakim boşanmayı getiren olayların incelenmesine gerek duymadan, yalnızca eşlere boşanmak isteyip istemedikleri, boşanma sonrası maddi ve manevi tüm hususlarda uzlaşma içerisinde olup olmadıkları gibi sorular yöneltir. Eşler anlaşmalı boşanmalarda zorunlu olan anlaşmalı boşanma protokolü hazırlayarak hakim huzuruna çıkar. Hakim de anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde yer alan nafaka, velayet, tazminat, mal paylaşımı gibi hususlarda eşlerin protokol içerisinde mutabık kaldıkları anlaşma zemini hakkında sorular sorar. Örneğin, eşler nafaka konusunda kendi aralarında anlaşmışlardır ve boşanma protokolü içerisinde bunu beyan etmişlerdir. Hakim iki tarafında bu uzlaşmayı kabul edip etmediklerini tekrar kendilerinden dinlemek adına bu hususta sorular yöneltecektir. Anlaşmalı boşanma davasında hakim ne sorar diyen kişiler açısından hakimin soruları, uzlaşma zemininin teyit edilmesi yönünde olmaktadır. Diğer bir değişle hakim anlaşmalı boşanma protokolünde yer alan, şartların varlığı hakkında sorular soracaktır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir